Att arrangera en utställning

Ibland vill man arrangera en konstutställning utanför ett galleri. Kanske är man en konstnär som själv vill visa upp sin konst, kanske äger man ett konstgalleri men vill visa upp konsten i ett annat sammanhang? Oavsett anledningen möter alla som ska arrangera en konstutställning samma utmaningar.

Den första är att hitta en passande lokal. Vad som är passande beror naturligtvis helt på vilken känsla man vill förmedla med utställningen – ska det vara i en lagerlokal, i en butik, på en restaurang eller till och med utomhus? I vissa fall kan lokalen som utställningen ska hållas i behöva fräschas upp, till exempel genom att man målar väggarna vita för att konsten ska bli mer framträdande. I sådana fall måste man kalla in en mer praktiskt lagd målare, och inte en konstnär. Du hittar erfarna målare och hantverkare för måleri i Stockholm på Vimalar.se.

Något annat som är bra att planera i ett tidigt skede är vilket datum utställningen ska hållas. Det kan vara en god idé att göra lite efterforskningar och se vilka andra evenemang som kommer att arrangeras i staden runt de datum man tänkt sig, för att se till att man inte får konkurrens från en annan konstutställning samma dag.exhibitions-751576_640

För att finansiera lokalhyra och andra kostnader kan man leta efter bidrag från konstföreningar, kommuner och andra som kan tänkas vilja bidra till ett kulturellt evenemang. Om du är ung kan du också leta efter bidrag som riktar sig till de i din åldersgrupp – stipendier till unga projektdrivare är relativt vanligt.

När du har ordnat allt (lokal, datum, finansiering) och du har spridit information till allmänheten om din utställning, har du bara det viktigaste kvar, nämligen att hänga upp konsten på ett tilltalande sätt. Ett bra sätt att börja är att ställa sig där man kommer in i lokalen, och titta på hur väggarna är placerade och hur ljuset faller in. Oftast hittar man en vägg som är särskilt framträdande, och på den ska du naturligtvis hänga det konstverk som du vill att besökarna ska titta på först, som lockar dem in i rummet. Beroende på hur konstverken ser ut kan man arrangera dem olika. Stora, färgglada målningar gör sig ofta bäst med en strukturerad placering och jämna mellanrum, medan små, mörkare målningar med liten variation kan placeras tätare ihop och mer ostrukturerat. Låt känslan avgöra i varje unikt fall, så kommer utställningen att vara lyckad!

pulse